Aanpassingen structuur en bankzaken

Lex Foris met de tijd mee

23 / jan

De wereld is aardig veranderd in de afgelopen decennia, met name de wijze waarop diensten worden geleverd. Voor Lex Foris is dat niets nieuws. We zijn al sinds 2006 volledig gedigitaliseerd en papierloos en sinds 2010 wordt 80% van onze diensten al digitaal geleverd.

De interne organisatie van het kantoor is ook veranderd. In 2019 werkten al 20% van onze mensen online vanuit huis. Vandaag is dat bijna 100%. In december 2020 hebben we het totaal oppervlak aan kantoorruimte verminderd.

Deze ‘digitale’ trend is de afgelopen twee jaar in een stroomversnelling gekomen, waardoor we nu zien dat vele dienstverleners ons volgen.

In ons voornemen om koploper te blijven staan er voor 2022 verdere ambitieuze aanpassingen op de agenda.

Banken
Een van de aanpassingen dit jaar heeft te maken met de banken waar we mee werken. Je zult misschien nog wel de artikels herinneren waar we melding maakten van allerlei problemen van cliënten met Spaanse banken, waaronder geblokkeerde rekeningen en een overdreven informatiezucht. We hebben in die artikelen werd aanbevolen om betalingsdiensten van zogenaamde neobanken te overwegen die opereren binnen het SEPA gebied.

SEPA staat voor Single Euro Payments Area: één Europese betaalmarkt. Het doel van SEPA is dat iedereen in heel Europa kan betalen. Over de grens dus net zo snel, gemakkelijk en veilig als in eigen land. Dit is het ultieme gevolg van de eenwording van Europa. Het SEPA akkoord maakt van Europa één betalingsgebied. Het maakt dus niet meer uit of de bank haar zetel heeft in Spanje, Nederland, België of Litouwen.

We hebben als kantoor zelf ook enorme problemen met banken ondervonden in 2021. Overboekingen naar cliënten die zonder reden weken werden geblokkeerd, niet afgesproken bankkosten, lange verwerkingstijd en een onbegrijpelijke en wisselende verificatieprocedure, zijn slechts enkele voorbeelden. Om die reden hebben wij als kantoor ook die stap genomen en werken nu met Wise bank en Revolut bank, van origine Britse initiatieven die als gevolg van Brexit inmiddels België en Litouwen als thuisbasis hebben voor de bankzaken binnen het SEPA gebied. Deze banken zijn net zo veilig als de traditionele banken, maar minder kostbaar en moderner. Voor onze cliënten schept dit de mogelijkheid om in andere valuta te betalen in plaats van Euros.

Structuur
Aangezien onze medewerkers vrijwel allemaal van huis werken, biedt dit de mogelijkheid om kandidaten te zoeken door heel Europa. Lex Foris heeft om die reden het afgelopen jaar bijkantoren geopend in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Op die manier is er per land een kantoor dat valt onder de nationale regels, wat het makkelijke maakt nieuwe werknemers te vinden.
Bijgevolg is dat we hopen dat die nieuwe werknemers ook makkelijker persoonlijk contact kunnen hebben met cliënten in de gevallen waarin dat wenselijk is. Alle partners en medewerkers blijven werken onder dezelfde naam, Lex Foris.

Toekomst
Er staan nog meer spannende zaken op stapel in de komende maanden waar we je uiteraard over zullen informeren. Houd deze site in de gaten. Bedankt voor het vertrouwen in Lex Foris.

 

Roeland van Passel                                        Maria Dolores Garcia Santos

Ilonka Dekker                                                 Isabel Riquelme Alacid

Selena Escandell Beutick                             Petra Koeman

Lucia Guillen Molina                                    Maria Camila Lizarazo Gonzalez

Arsenia Turpin Fernandez                          Jose Manuel Jimenez Gomez

en alle andere medewerkers