Wat mag wel en wat mag niet?

HUISDIEREN EN HUURWONING

08 / jul

Huisdieren, en in het bijzonder honden en katten, worden vaak beschouwd als een familielid. Het spreekt voor zich dat eigenaren willen dat hun huisdier bij hen komt wonen wanneer ze een huis huren, maar verhuurders delen dit enthousiasme vaak niet. Eigenaren van huisdieren kunnen soms geen huurwoning vinden waar de huisdieren worden toegestaan.

De wet regelt huisdierbezit in huurwoningen niet, waardoor naar het contract tussen partijen moet worden gekeken.

De verhuurder kan in het contract het verbod op huisdieren in de woning opnemen. Als dat niet het geval is, wordt ervan uitgegaan dat de huurder huisdieren in de woning mag houden, zolang hij voldoet aan de wettelijke vereisten van vaccinatie, registratie, identificatiechip, enz. en de buren niet stoort.

Als de huisdieren schade aan de woning of geluidsoverlast voor de buren veroorzaken, kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen en de huurder dwingen de woning te verlaten. De wet biedt daartoe een mogelijkheid op grond van een algemeen verbod op vervelende, ongezonde, schadelijke, gevaarlijke of illegale activiteiten. Het houden van huisdieren wanneer het contract dit verbiedt, is ook een reden om het contract te beëindigen.

In het contract kunnen clausules worden opgenomen met betrekking tot de vergoeding van de door huisdieren veroorzaakte schade, maar wettelijk is het niet nodig om deze op te nemen. De eigenaar van het dier is aansprakelijkheid voor de schade en kosten en zal de verhuurder of de vereniging van eigenaren van het complex waar de woning wordt gehuurd, moeten vergoeden.

Hoe dan ook, als je van plan bent een of meer huisdieren in huis te nemen, neem dan van tevoren contact op met de eigenaar om later problemen te voorkomen, ook al verbiedt het contract het bezit van huisdieren niet direct.

Selena Escandell Beutick