Termijn jaarlijkse aangifte eindigt 31 december

INKOMSTENBELASTING NIET INGEZETENEN

25 / sep

De typische Spaanse zomervakantie in augustus is aan zijn einde gekomen, en dat betekent dat ons kantoor zich bezig zal gaan houden met de jaarlijkse belastingaangifte voor de niet-residenten of niet ingezetenen. De meeste eigenaren van een tweede woning in Spanje weten dat zij belastingaangifte moeten doen. Maar als een leegstaand huis waar je enkel een paar weken per jaar zelf gebruik van maakt geen inkomen genereert, waarom moet hier dan belasting over worden betaald?

De Spaanse belastingdienst heft belasting over de inkomsten die de woning in Spanje verwerft of geacht wordt te hebben verworven. Dit betekent dat bij huurinkomsten, zoals uitgelegd in ons artikel van 31 maart 2020, belastingaangifte moet worden gedaan over de daadwerkelijk ontvangen inkomsten. Dat is best logisch, gezien het gaat om een bron van inkomen.

Daartegenover staan de inkomsten die een leegstaande woning geacht wordt te hebben gegenereerd. De belastingdienst gaat ervan uit dat het enkele eigendom van een woning ieder jaar een meerwaarde verwerft aan het totale vermogen van de eigenaar. Deze meerwaarde wordt berekend aan de hand van een forfait. Dit forfaitaire inkomen wordt bepaald aan de hand van een percentage over de kadastrale waarde van de woning (vergelijkbaar met de Nederlandse WOZ-waarde).

De belastingaangifte dient in het jaar volgend op het jaar van eigendom te worden betaald. Dit betekent dat je bij aankoop van de woning in 2019 in de loop van 2020 belastingaangifte moet doen. Hiervoor heb je het hele jaar de tijd. Dit is waarom sommige bedrijven of “gestores” de aangifte al in het begin van het jaar doen, waar anderen dit pas aan het einde van het jaar doen.

Het moment van indiening van de belastingaangifte is niet van belang, zolang dit maar voor 31 december van het volgende jaar (dus 31 december 2020 voor de aangifte over 2019) gebeurt.

Als de belastingaangifte toch te laat wordt gedaan, zal de belastingdienst een boete heffen. De hoogte van deze boete kan verschillen aan de hand van wanneer de belastingaangifte is gedaan.

– Selena Escandell Beutick