Mooi gebaar, ingewikkelde procedure

COVID-19 subsidies zzp’ers Valencia

19 / apr

De Valenciaanse regering heeft het Besluit inzake uitkeringen voor ZZP’ers gepubliceerd die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In de periode van 31 december 2019 tot 14 maart 2020 op het grondgebied van de Comunidad Valencia zijn ingeschreven als zelfstandige;
 • De onderneming (tijdelijk) hebben moeten staken als gevolg van de lockdown, of een daling van de omzet hebben ondervonden van ten minste 75 procent ten opzichte van het vorige semester. Voor degenen die gedurende het gehele voorgaande semester niet waren ingeschreven, geldt een andere norm, rekening houdend met de maanden waarin de zelfstandige wel is ingeschreven;
 • Niet op 14 maart 2020 ingeschreven stond als werkloze, of op die dag of erna als werknemer;
 • Geen netto-inkomen heeft gehad van meer dan 30.000 € in 2019;
 • Nooit schuldig is bevonden aan fraude of het faillissement heeft aangevraagd;

De uitkering bedraagt 1.500 € voor zelfstandigen die hun activiteit (tijdelijk) hebben moeten staken en 750 € voor zelfstandigen die een aanzienlijke omzetdaling hebben gekend

Je kunt meer details vinden en deze uitkering aanvragen op de website van LABORA. Je moet een digitale handtekening hebben of een formulier ondertekenen zodat iemand anders namens jou de aanvraag mag behandelen. De aanvraag kan tot 4 mei 2020 om 09.00 uur worden ingediend.

Je dient de volgende documentatie voor te bereiden en te uploaden:

 • Certificaat van uw activiteiten bij de Belastingdienst;
 • Verklaring dat je aan alle voorwaarden voldoet;
 • Een formulier voor automatische incasso invullen;
 • Verklaring over eventuele andere subsidies die je in de afgelopen 2 jaar hebt ontvangen;
 • Machtiging aan LABORA om je identiteit, je werksituatie, eventuele schulden bij de Belastingdienst, informatie over je inkomen, woonplaats en andere vereisten of voorwaarden waaraan je moet voldoen, te verifiëren.

De gehele procedure om het verzoek te waarderen kan tot 3 maanden in beslag nemen. Als je binnen die termijn niets hoort, kan je aanvraag als afgewezen worden beschouwd.

Als je de uitkering ontvangt, moet je aan de volgende verplichtingen voldoen:

 • Je activiteit moet minste 3 maanden worden voortgezet vanaf de dag dat dit weer mag;
  Informeren van LABORA elke keer als ze het vragen;
  Mogelijke andere subsidies die je zou kunnen ontvangen of wijzigingen in de voorwaarden die toegang gaven tot de subsidie, meedelen;
  Publiceren op je website en andere plaatsen dat je de uitkering hebt ontvangen;
  Elke vorm van controle door LABORA dulden.

Zeer attent van de Valenciaanse regering om deze uitkering uit te geven, maar het is onverenigbaar met elke andere uitkering (met uitzondering van de sociale zekerheidsuitkeringen die door de nationale overheid tijdens de lockdown worden verstrekt). De aanvraag zal een echte uitdaging zijn als je niet wordt bijgestaan door een professional, en als je dan toch gebruik maakt van de diensten van een professional zal het honorarium waarschijnlijk een groot deel van deze uitkering bestrijk. Bovendien, in onze ervaring vindt de overheid altijd een manier om de uitkering na enige tijd weer terug te vorderen, met rente en boetes.

Succes dus, Roeland van Passel