Spaanse belastingdienst maakt huiseigenaren bang met niet gefundeerde belastingaanslagen

Visexpeditie

07 / dec

Rond deze tijd van het jaar stuurt de Spaanse Belastingdienst duizenden belastingaanslagen inkomstenbelasting naar buitenlandse huiseigenaren. Als je huiseigenaar bent, ook al ben je belastingplichtig in een ander land, dan is het waarschijnlijk dat je die aanslag ontvangt op grond van het feit dat de Spaanse Belastingdienst ‘over informatie beschikt dat je wellicht aansprakelijk bent voor inkomstenbelasting in Spanje’. Aansluitend in de aanslag word je gevorderd om te bewijzen dat je geen inkomstenbelasting in Spanje verschuldigd bent, want bij gebrek aan tegenbewijs zullen ze de aanslag opleggen met boete en boeterente.

Hierna beschrijven we onze ervaring in deze zaken. We hopen dat je deze ervaring niet zelf hebt ondervonden.

Probleem is dat de meeste berichten niet bij de huiseigenaar terecht komt. In veel gevallen komt de post gewoonweg niet aan. Adressen zijn niet actueel, of je bent niet altijd aanwezig om post in ontvangst te nemen. Dit is waarom vele huiseigenaren zich er niet van de situatie bewust zijn, maar de Spaanse Belastingdienst geeft daar niets om. Na 2 pogingen wordt de aanslag gepubliceerd in het Staatsblad en word je geacht officieel in kennis te zijn gesteld. Aangezien de meeste huiseigenaren dus niet reageren op de aanslag, zijn ze inkomstenbelasting verschuldigd en kan de Spaanse Belastingdienst je bankrekening in beslag nemen, je huis of andere zaken en kan je er niet aan ontkomen om iets te betalen wat niet terecht is.

Zelfs als je de aanslag wordt ontvangen, komt het in de meeste gevallen voor dat de inhoud niet wordt begrepen. In die gevallen gaat men naar de ‘gestor’, die in veel gevallen vergeet te reageren binnen de termijn. Als de termijn is verlopen, dan krijg je van de gestor meestal de mededeling dat je er niet aan kan ontkomen om iets te betalen wat niet terecht is.

Zelfs als de ‘gestor’ binnen de termijn reageert, zal hij/zij in veel gevallen op de verkeerde manier antwoorden. Ze zullen je vragen om een kopie van je aangifte inkomstenbelasting in je thuisland. De Spaanse Belastingdienst zal vervolgens eisen dat alle informatie beëdigd vertaald en met apostille wordt aangeleverd. Ook al krijgen ze dat, dan nog zullen ze in veel gevallen menen dat je er niet aan kan ontkomen om iets te betalen wat niet terecht is omdat je niet de juiste informatie hebt verschaft.

Er zijn manieren om deze belastingagressie van de Spaanse Belastingdienst tegen te houden. Het is niet jij die moet bewijzen dat je geen binnenlands belastingplichtige bent in Spanje, het is de Spaanse Belastingdienst die moet bewijzen als ze menen dat je het wel bent. De aanslagen die jaarlijks de deur uitgaan maken deel uit van een visexpeditie. Ze proberen het gewoon.

Mocht de Spaanse Belastingdienst toch volhouden dat jij degene bent die moet bewijzen, is het makkelijker en goedkoper om ze een certificaat af te geven dat je binnenlands belastingplichtige bent van een ander land. Het alternatief is een procedure en dat is duurder. In veel gevallen is dat voldoende om de Spaanse Belastingdienst buiten de deur te houden. Als de Spaanse Belastingdienst toch een beëdigde vertaling eist, is het van belang om te weten dat de Spaanse wetgeving omtrent inkomstenbelasting niet op jou van toepassing zijn, dus dat je geen verplichting hebt om vertalingen aan te leveren of apostilles. Hoe dan ook, als ze volhouden geldt ook hier dat het goedkoper en makkelijk is om het aan te leveren zoals ze eisen als daarmee de kous af is.

Als je in een situatie terecht komt waarin de Spaanse Belastingdienst je blijft lastigvallen, of als de termijn is verstreken en ze gaan over tot innen, is het nodig een goede belastingadvocaat te vinden om je zaak te verdedigen in een administratieve rechtbank. Er is altijd een manier om de zaken recht te zetten.