om te voorkomen dat u uw eigendom verliest

Te goeder trouw handelen bij de aankoop van een woning kan het redmiddel zijn

13 / sep

Tegenwoordig komt het vaak voor dat hetzelfde (onroerend) goed aan meerdere kopers wordt verkocht. Dit staat bekend als een DUBBELE VERKOOP. Het lijkt dan alsof alle partijen het recht op eigendom hebben, maar juridisch gezien is het slechts aan één persoon overgedragen!

In de volgende gevallen wordt het eigendom overgedragen aan de volgende partijen:

  1. Bij roerende zaken: aan degene die het goed het eerst te goeder trouw in bezit heeft genomen;
  2. Bij onroerende zaken: aan degene die het onroerend goed het eerst heeft ingeschreven in het eigendomsregister, en in alle gevallen aan degene die het eerst te goeder trouw in het bezit van het goed is gekomen.

Het is daarom belangrijk om op het moment van een aan- of verkoop van een onroerend goed ervoor te zorgen dat het Kadaster wordt gecontroleerd om de juridische situatie van het onroerend goed dat u van plan bent te verwerven te kennen.

Echter het belangrijkste is om te goeder trouw te handelen in de wetenschap dat het onroerend goed dat u verwerft niet aan een andere persoon toebehoort en dat het evenmin het voorwerp is geweest van een andere verkoop of aankoop.

Te goeder trouw moet worden opgevat als niet weten dat het (onroerend) goed voorwerp is geweest van een eerdere aan- of verkoop of dat de mogelijkheid om de incorrectheid bij het kadaster te achterhalen ontbreekt.

Te goeder trouw betekent ook zorgvuldig handelen. Het is daarom raadzaam om ook de staat van bezit van het goed te verifiëren, omdat in geval van het bestaan van een eerste bezitter, de onwetendheid van de tweede koper zal worden gekwalificeerd als een nalatige handeling.

Degene die het goed zonder goeder trouw heeft geregistreerd bij het kadaster, zal niet de rechtmatige eigenaar zijn, omdat degene die eerder te goeder trouw kocht en het goed niet geleverd kreeg, recht heeft op bezit met de daarbij behorende inschrijving in het eigendomsregister, en daarmee dus de rechtmatige eigenaar wordt.

In geval van twijfel moet u zich ervan verzekeren dat de feitelijke situatie en het eigendomsregister volledig overeenstemmen wat betreft de eigendom van het recht dat aan u werd verkocht.

Tot slot, als u als koper te goeder trouw heeft gehandeld kunt u procedures tot eigendomsverkrijging (la acción declarativa o reivindicatoria) uitoefenen om uw rechten als rechtmatige eigenaar op te eisen. Als verkrijger heeft u hiervoor tot 5 jaar de tijd.

Camila Lizarazo Gonzalez