Als de omstandigheden wijzigen

STRAFRECHTELIJKE AANKLACHT

30 / sep

Soms doen zich situaties voor, bijvoorbeeld van confrontaties tussen buren of kennissen, waar het zodanig uit de hand loopt dat we terecht komen in de sferen van een misdrijf.

Vol verontwaardiging besluit het slachtoffer uiteindelijk die buurman of kennis aan te geven. In veel van die situaties zien we dat de buurman of kennis zich ook slachtoffer beschouwt en ook aangifte heeft gedaan. Na verloop van tijd ontspant de situatie zich en vraagt de klager zich af of het echt nodig of nuttig is om de procedure voort te zetten. Soms krijgen ze spijt van een overdreven reactie, soms worden ze de eindeloze procedures waar maar geen schot in lijkt te zitten gewoon beu, soms komt men tot inzicht dat de kosten de moeite niet loont.
Kan de strafklacht dan worden ingetrokken?

ZELFS ALS DE KLAGER  NIET WIL DOORGAAN, KAN DE STAAT DE PROCEDURE TEGEN DE VERDACHTE VOORTZETTEN EN IS DE KLAGER VERPLICHT OM MET JUSTITIE SAMEN TE WERKEN.

Op grond van de wet op het strafprocesrecht kan de klager afzien van strafrechtelijke en civielrechtelijke vervolging, ongeacht het feit dat de procedure in voorkomend geval wordt voortgezet bij het Openbaar Ministerie als het om een misdrijf gaat.

Dit komt omdat de rechterlijke macht en de staat via het Openbaar Ministerie niet de andere kant op kunnen kijken. Het Openbaar Ministerie zal de zaak op eigen houtje kunnen voortzetten in het algemeen belang.

Natuurlijk zal het Openbaar Ministerie soms, afhankelijk van de ernst van het misdrijf, zelf voorstellen de procedure te sluiten, maar aangezien het haar taak is ervoor te zorgen dat wanneer er misdrijven worden gepleegd, de dader wordt gestraft, zullen er momenten zijn waarop het OM zal besluiten de procedure voort te zetten.
In het laatste geval is de klager, zelfs als hij van de procedure wil afzien, verplicht om met justitie samen te werken.

Tot slot nog een advies: wees er zeker van als je een aanklacht indient, maar wees er ook zeker van als je de aanklacht intrekt, want als deze eenmaal is ingetrokken en het Openbaar Ministerie gaat daarmee akkoord, kan de dader niet meer opnieuw worden aangeklaagd voor dezelfde feiten.

Maria Dolores Garcia Santos