Hoe werkt het?

Inkomstenbelasting in Spanje (IRPF) voor inwoners met buitenlands inkomen of vermogen

22 / jul

Een van de meest gestelde vragen in verband met de inkomstenbelasting in Spanje (IRPF: Modelo 100) is of bepaalde inkomsten die in het buitenland worden ontvangen, ook in Spanje worden belast. We leggen het u uit.

In Spanje wordt u belast over alle wereldwijde inkomsten, ongeacht het feit dat in het land van OORSPRONG van die inkomsten ook belasting wordt geheven.

Echter belastingen die buiten Spanje worden betaald, worden hier ook in aanmerking genomen, zodat dubbele betaling wordt vermeden en er dus geen sprake is van dubbele belastingheffing!

Uiteindelijk kunt u dus ofwel een nulbelasting krijgen voor dat inkomen, ofwel een resultaat dat u moet betalen, maar alleen voor het proportionele deel van wat in Spanje zou zijn betaald als het hier volledig zou zijn belast. Dit soort inkomsten zijn meestal inkomsten uit salarissen, pensioenen, dividend, rente en levensverzekeringen.

Inkomsten uit wel of niet verhuurde woningen in het buitenland moeten ook worden aangegeven in de IRPF-belastingaangifte.

Uw inkomsten uit het buitenland zijn de meest voorkomende gegevens die wij nodig hebben. Daarnaast moet u ook informatie verstrekken over uw gewone verblijfplaats, uw bezittingen en/of inkomsten in Spanje, uw gezinssituatie, uw verkopen van onroerend goed, herinvesteringen, aandelen en dividend.

Met al deze informatie kunnen wij tevens uw vermogen bepalen (Modelo 714 Vermogensbelasting Spanje: voor eigendommen met een nettowaarde van meer dan 500.000 euro of 700.000 euro afhankelijk van de Autonome Gemeenschap) en weten wij of u hiervoor ook aangifte moet doen of niet.

Tot slot, vergeet niet dat er ook jaarlijks aangifte van activa in het buitenland voor inwoners in Spanje met een vermogen van meer dan 50.000 euro moet worden gedaan via het welbekende Modelo 720.

Lucia Guillén Molina