Nieuwe regelgeving inzake verplichte maandelijkse bijdrage Spaanse zelfstandigen

25 / mei

Vanaf 1 januari 2023 hebben zelfstandigen in Spanje (autónomos) te maken met een reeks wijzigingen ten aanzien van de verplichte maandelijkse bijdrage voor zelfstandigen.

Van de belangrijkste wijzigingen die vanaf deze datum van toepassing zijn, springen de volgenden in het oog:

  • Er zijn nu per 1 januari 2023 15 verschillende bijdrageschalen (tramos de cotización) vastgesteld, waarbij het netto-inkomen van elke zelfstandige bepaalt in welke schaal men valt. Zo zullen zelfstandigen die minder verdienen een lagere bijdrage betalen, terwijl zelfstandigen met een hoger inkomen een hogere bijdrage zullen moeten betalen. De werkgever kan zelf tot 6 keer per jaar zijn bijdrageschaal wijzigen. De tabel ziet er als volgt uit:

In de tabel betekent Tramo de rendimiento neto het netto inkomen en Cuota mensual de maandelijkse bijdrage.

De maandelijkse bijdragen die je als zelfstandige ieder jaar vantevoren vaststelt, zijn voorlopig totdat de jaarlijkse regularisatie van de bijdrage plaatsvindt. Aan het einde van het kalenderjaar zal de belastingdienst de gegevens van de werkelijk ontvangen jaarinkomsten aan de Sociale Dienst (Tesorería General de la Seguridad Social/TGSS) mededelen. Indien de in de loop van het jaar gekozen bijdrage lager is dan die welke overeenstemt met de door de betrokken belastingdienst opgegeven inkomsten, wordt de zelfstandige in kennis gesteld van het verschil tussen de reeds betaalde bijdrage en het bedrag dat daadwerkelijk betaald moet worden. Dit verschil moet vóór de laatste dag van de maand die volgt op die waarin de kennisgeving van het resultaat van de regularisatie is ontvangen, worden betaald.

Indien daarentegen de betaalde bijdrage hoger is dan die welke overeenstemt met de maximumgrondslag van de schijf waar binnen de inkomsten vallen, betaalt de Sociale Dienst het verschil terug vóór 30 april van het boekjaar dat volgt op dat waarin de betrokken belastingdienst de berekende inkomsten heeft medegedeeld.

  • Het huidige vaste tarief tijdens het eerste jaar als zelfstandige is afgeschaft. In plaats daarvan is een verlaagd tarief ingevoerd voor nieuwe zelfstandigen die besluiten zich gedurende de eerste twee jaar bij de Sociale Dienst in te schrijven;
  • Er zullen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat zelfstandigen met een seizoensgebonden inkomen (bijvoorbeeld werknemers in de toeristische sector) worden benadeeld in termen van hoge bijdragen tijdens perioden waarin zij niet werken;
  • Vergoedingen en kortingen op de eigen bijdrage zullen worden uitgebreid naar zelfstandigen die werknemers onder contract hebben, die vrouwen en jongeren in dienst nemen of die een handicap hebben.

Lucia Guillen Molina