Overgangsperiode en procedure

VERBLIJFSVERGUNNING NA BREXIT

01 / aug

Sinds 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Er is echter een overgangsperiode overeengekomen die in principe tot 31 december 2020 zal duren. Tijdens deze overgangsperiode zijn alle Europese voorschriften inzake vrij verkeer nog steeds van toepassing. De overeenkomst die dit bepaald is de intrekkingsovereenkomst.

Een van de belangrijke aspecten zal zijn het vaststellen van verblijfsvoorwaarden voor de onderdanen van het Verenigd Koninkrijk en hun gezinsleden die vóór 31 december 2020 in Spanje verblijven. Op hen zullen de voorwaarden van de intrekkingsovereenkomst worden toegepast.

De aanvraag voor verblijfsdocumenten kan vanaf 6 juli 2020 worden aangevraagd en verschillende situaties zullen in aanmerking worden genomen:

a) Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk met een tijdelijk inschrijvingsbewijs en met minder dan 5 jaar legaal verblijf in Spanje: Zij kunnen een verblijfsvergunning aanvragen met een geldigheidsduur van 5 jaar, die als tijdelijk wordt beschouwd. Na afloop van deze periode kunnen zij de verlenging aanvragen en het nieuwe verblijfsdocument zal 10 jaar geldig zijn en zal als permanent worden beschouwd.
b) Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk met een tijdelijk inschrijvingsbewijs en die 5 jaar legaal in Spanje hebben verbleven. Zij kunnen een verblijfsvergunning aanvragen die 10 jaar geldig is en als permanent wordt beschouwd.
c) Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk met een permanent registratiebewijs. Zij kunnen een verblijfsvergunning aanvragen die 10 jaar geldig is en als permanent wordt beschouwd.
d) Onderdanen van het Verenigd Koninkrijk zonder een permanent of tijdelijk registratiebewijs. Zij kunnen een verblijfsvergunning aanvragen met een geldigheidsduur van 5 jaar, die als tijdelijk wordt beschouwd.

In elk van deze gevallen kunnen ook de gezinsleden van de houder van de verblijfsvergunning meeliften, onder toezending van de vereiste documenten die afhankelijk zijn van het geval.

Het is helaas niet mogelijk hier aan te geven welke documenten vereist zijn of welke leges betaald moeten worden, aangezien elk geval verschillend zal zijn.

Mª Dolores García Santos