Wie betaalt de notaris-, registratie- en gestorkosten?

De verdeling van de kosten voor het vestigen van een hypotheek

25 / mei

De Hoge Raad heeft de afgelopen jaren tal van uitspraken gedaan over de verdeling van de kosten voor het vestigen van een hypotheek. Meer specifiek gaat het over notariskosten, registratierechten, gestorkosten en bijbehorende belastingen.

In 2018 heeft de Hoge Raad het misbruik vastgesteld van de eenzijdige clausules die door de banken worden opgelegd om alle kosten die voortvloeien uit het verstrekken van een hypotheek toe te rekenen aan de consument. De Hoge Raad besliste dat er een akkoord moet zijn of dat het in elk geval aanleiding moet geven tot individuele onderhandelingen.

Bij het afsluiten van een hypotheek zijn overdrachtsbelastingen en gedocumenteerde rechtshandelingen vrijgesteld vanwege de aard van de transactie. Daarom gaan we in dit artikel niet in op de verdeling van genoemde belastingen. Wat wel interessant is om te weten is de verdeling van notaris-, registratie- en gestorkosten.

Om de verdeling van de kosten volledig te begrijpen moet er rekening worden gehouden met wie de begunstigde is van elke handeling. Allereerst worden de notariskosten betaald door de bank zolang het de hoofdakte is; dat wil zeggen de geautoriseerde akte die ter inschrijving wordt afgegeven. Het is de bank die belang heeft in de totstandkoming van de akte, dus de kosten worden door de bank gedragen.

Als een van de partijen vervolgens om een afschrift van de akte vraagt, moet deze partij de kosten betalen. De notariskantoren verstrekken gratis een gedigitaliseerd afschrift, zodat u extra kosten kunt vermijden door het eenvoudige afschrift digitaal en niet op papier aan te vragen.

De registratiekosten zijn voor rekening van de bank aangezien zij de belanghebbende is bij de registratie ervan. Bij het aanvragen van een afschrift van het register, een nota simple, komen de kosten van dit afschrift voor rekening van de belanghebbende.

Ten slotte komen ook de gestorkosten voor rekening van de bank, aangezien zij de belanghebbende is bij het uitvoeren van de registratieprocedures. Meestal is het de gestor van de bank zelf die voor de registratie zorgt.

Rekening houdend met deze kostenverdeling is het van belang om er bij het opvragen van gelden bij de bank voor de aankoop en bij de verwerking van de lening erop te letten dat de bank geen kosten opneemt die de bank zelf zou dragen. Indien deze kosten in de kredietverstrekking zijn opgenomen, moet de bank erop worden gewezen dat zij verantwoordelijk is voor haar kosten en dat u als consument deze kosten niet hoeft te betalen, tenzij anders is overeengekomen.

Selena Escandell Beutick