De rechten van de partij die in gebreke blijft in een gerechtelijke procedure

21 / jun

Met verstek laten gaan in een gerechtelijke procedure wordt de situatie bedoeld waarin de gedaagde de gerechtelijke procedure niet bijwoont nadat hij door de rechter formeel in kennis is gesteld en is opgeroepen.

De wet bevat bepalingen over de situatie van de zogenaamde in gebreke blijvende partij. Een dergelijk feit wordt niet beschouwd als een vrijwillige aanvaarding door de gedaagde van wat wordt gevorderd in de claim van de tegenpartij of als een erkenning van de feiten van de claim. Bovendien moet de eiser nog steeds de feiten bewijzen die zijn claim rechtvaardigen.

De belangrijkste gevolgen van verstek

  • Er vindt geen verdere kennisgeving plaats aan de in gebreke blijvende gedaagde, behalve de beslissing die de beëindiging van de procedure betekent;
  • De mogelijkheden om die handelingen te verrichten die passen bij een verdediging gaan verloren totdat de gedaagde voor de rechter verschijnt.

En welke rechten heeft de gedaagde die in gebreke blijft?

Dat hangt af van het soort procedure. In een gewone procedure kan een in gebreke blijvende gedaagde vóór de inleidende zitting verschijnen en bewijs aanvoeren om de feiten van de eiser te weerleggen. Houd er  dus rekening mee dat de gedaagde die verstek laat gaan in elke fase van de procedure kan verschijnen en dat de wet hem of haar daar niet van kan weerhouden.

Bij mondelinge procedures, als de gedaagde die in gebreke blijft ná de termijn van tien dagen verschijnt om op de claim te reageren, blijft het recht om bewijsmateriaal aan te dragen in handen van de eiser, de rechter of de medebeklaagden.

In het algemeen geldt echter dat als de gedaagde verschijnt op een moment dat hij of zij nog bewijs kan aanbieden, hij bewijs mag aandragen dat dient om de beweringen van de eiser af te wijzen op grond van onjuistheid van de aangevoerde feiten, maar hij kan geen belastende of ontkrachtende omstandigheden aantonen die niet zijn aangevoerd.

Daarnaast staan er bepaalde rechtsmiddelen ter beschikking van de in gebreke blijvende partij:

  • De in gebreke blijvende partij kan de nietigheid van de procedure vorderen als hij niet is verschenen vanwege een onjuiste dagvaarding;
  • De in gebreke blijvende partij kan ook om vernietiging van het eindvonnis verzoeken als het niet verschijnen onvrijwillig was.

Kortom, procedureverzuim impliceert de afwezigheid van de gedaagde bij bepaalde rechtshandelingen of de gehele gerechtelijke procedure, zonder de eiser te ontslaan van zijn bewijslast, en de in gebreke blijvende partij heeft nog steeds bepaalde rechten en rechtsmiddelen tot zijn beschikking.

Als u nog vragen heeft over de status van verstekvonnis, aarzel dan niet om contact op te nemen met Lex Foris International Law.

Rafael Montes Velástegui