Spanje heeft eindelijk een wet voor startups en digitale nomaden

Wat is nieuw in de recente Wet 28/2022 voor startende ondernemingen?

23 / jan

De nieuwe ontwikkelingsstrategie van de Spaanse regering als ondernemende natie biedt ons deze wet voor startende ondernemingen in een poging de achterstand op andere landen van de eurozone, die al over soortgelijke wetgeving beschikken, in te lopen. U kunt de wet hier inzien: https://www.boe.es/eli/es/l/2022/12/21/28

Het doel van de Startup wet is in wezen het aanmoedigen van opkomend ondernemerschap door het vergemakkelijken van administratieve procedures, evenals het toepassen van fiscale stimulansen voor dit doel.

Tot voor kort werd op startende ondernemingen het algemene commerciële en fiscale regime toegepast, waarbij geen bijzondere aandacht werd besteed aan de aard van deze ondernemingen. Hierdoor werd de oprichting ervan sterk bemoeilijkt in Spanje.

Deze verordening geeft belangrijke fiscale stimulansen aan bedrijven en werknemers, door voor bedrijven de belastingtarieven van onder meer de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen te verlagen, en voor werknemers in termen van aandelenopties voor bedrijven en afschaffing van dubbele socialezekerheidsbijdragen gedurende 3 jaar wanneer zij zowel in dienst zijn van anderen als van een start-up met zzp’ers.

De belangrijkste nieuwe verschijningsvorm die in deze nieuwe wet wordt erkend, is die van de zogenaamde “digitale nomaden”, formeel bekend als internationale telewerkers. Dit zijn werknemers die buiten het nationale grondgebied een commerciële activiteit kunnen uitoefenen met behulp van telematica en computers. Spanje biedt nu de mogelijkheid om op deze wijze samen te werken met een in Spanje gevestigde onderneming, op voorwaarde dat het percentage van deze activiteit niet meer bedraagt ​​dan 20% van de totale activiteit van de onderneming.

Internationale telewerkers en ondernemers op wie deze wet van toepassing is, krijgen enkele voordelen aangeboden, waaronder we de volgende willen benadrukken:

  • Toegang tot het Spaanse nationale grondgebied en de residentieregeling (met verlengde geldigheidsduur);
  • Administratieve afhandeling met korte termijnen, de mogelijkheid van overplaatsing of gezinshereniging en de toepassing van ‘silencio positivo’ (positieve beschikking bij niet op tijd beslissen);
  • De verplichting om de afwezigheid van een strafblad in de afgelopen 5 jaar aan te tonen wordt afgeschaft, waardoor deze verplichting wordt teruggebracht tot de afgelopen 2 jaar.

Deze nieuwe wet ondersteunt niet alleen ondernemers en hun internationalisering, maar ook studenten en postdoctorale studenten die in Spanje studeren. Bijvoorbeeld door vergunningen van 24 maanden toe te staan voor buitenlandse studenten in Spanje en voor degenen die tijdens hun beroepsstage in Spanje willen verblijven.

Het lijdt geen twijfel dat de Spaanse staat de wil heeft om andere landen van de eurozone en moderne modellen zoals Estland en zijn flexibiliteit met het internationale ondernemerschap te imiteren.

Als u denkt dat de nieuwe functies van deze wet kunnen worden toegepast op uw bedrijf, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, zodat we kunnen zien hoe u er uw voordeel mee kunt doen.

Rafael Montes Velastegui