In Spanje zeggen ze “cómo va lo mío”

Nieuwe onlinedienst voor inlichtingen over residentieaanvragen

20 / mrt

“Cómo va lo mío” (hoe gaat dat van mij?) is een uitdrukking die in Spanje vaak wordt gebruikt om te refereren aan een verzoek om informatie over de stand van een procedure bij de overheid. Met deze populaire uitdrukking heeft de Administración General del Estado een onlinedienst ontwikkeld waar u de status van bepaalde procedures kunt controleren, zoals de aanvraagprocedure voor de nationaliteit.

Voor het aanvragen van de nationaliteit van een land moeten meestal bepaalde vereisten en procedures worden gevolgd die in de wetgeving van het land in kwestie zijn vastgelegd. Om de Spaanse nationaliteit aan te vragen moet aan bepaalde eisen worden voldaan, waaronder legaal verblijf in Spanje gedurende een bepaalde periode, geen strafblad, handelingsbekwaamheid en kennis van de Spaanse taal. Het is ook noodzakelijk om te slagen voor een Spaanse staatsrechtelijke en sociaal-culturele kennistoets (CCSE) en, in sommige gevallen, een Spaanse taaltoets. Om de Spaanse nationaliteit aan te vragen moet een aanvraag worden ingediend bij het betreffende Immigratie kantoor (Oficina de Extranjería).

Om informatie te verkrijgen over de status van een procedure in Spanje kunt u gebruik maken van de onlinedienst van de Administración General del Estado “Cómo va lo mío”. Om toegang te krijgen tot deze dienst hebt u het referentienummer van de procedure en de NIF/NIE van de aanvrager nodig. En indien nodig kunt u informatie krijgen over de status van uw procedures door het telefoonnummer voor algemene informatie (060) te bellen.

Voor een verblijfsvergunning in Spanje moet u naar een immigratiekantoor of een politiebureau met een afdeling immigratie, want niet alle politiebureaus beschikken daarover. Bij deze kantoren kunt u informatie krijgen over de vereisten en documenten die nodig zijn om een verblijfsvergunning aan te vragen en uw aanvraag in te dienen.

Afhankelijk van de status van de aanvrager en het soort verblijf dat u aanvraagt, kan de aanvraagprocedure veranderen. Zoals u weet, geldt voor burgers van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte een andere procedure dan voor burgers van niet-EU-landen.

Burgers van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (EER) moeten een verklaring van inschrijving van een EU-burger of die van een familielid van buiten de EU aanvragen. De aanvraag kan worden ingediend bij het dichtstbijzijnde immigratiekantoor of online via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een aantal documenten is vereist: paspoort/identiteitskaart, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, bewijs van inkomsten en ziektekostenverzekering.

Als u een Brits staatsburger bent, evenals in het geval van niet-EU-burgers, is de procedure ingewikkelder, maar de mogelijkheid bestaat om een tijdelijk of permanent residentschap aan te vragen. De procedure begint bij het immigratiekantoor en er moeten een aantal documenten worden overlegd: paspoort, bewijs van goed gedrag, arbeidscontract of bewijs van voldoende financiële middelen en ziektekostenverzekering. Daarnaast kan een kennistoets van de Spaanse cultuur en samenleving worden verlangd en volgt een interview op het immigratiekantoor.

Rafael Montes Velastegui