Overzicht van zaken die Britten raken

Brexit rechtsgevolgen Spanje

02 / apr

De gevolgen van Brexit worden zichtbaar, dus dachten wij een kleine samenvatting te maken voor degenen die ermee te maken krijgen. Dit zijn alleen de juridische nadelen. Spanje blijft het beste land voor een vakantie, tweede huis of woonland voor gepensioneerden. Ook al is er een toename van kosten en bureaucratie, het is nog steeds de moeite waard en te zijner tijd verwachten we dat deze formaliteiten zullen worden gladgestreken door nieuwe regelgeving om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van burgers en bedrijven in beide landen.

Bankkosten: Banken zijn begonnen hun cliënten kosten aan te rekenen voor het ontvangen van geld uit het Verenigd Koninkrijk.

Dit is in vele gevallen een onwettige praktijk indien deze fondsen van een IBAN Euro-rekening werden overgeschreven, maar de banken schijnen zich daar niet aan te storen.

Het Verenigd Koninkrijk maakt nog steeds deel uit van de SEPA-overeenkomsten (Single European Payment Area). SEPA garandeert dat eurobetalingen binnen een gegarandeerde tijd worden ontvangen. Banken en betalingsinstellingen hebben nog steeds de mogelijkheid om voor overmakingen in euro naar keuze kosten in rekening te brengen indien deze voor alle EER-deelnemers, banken of betalingsinstellingen, binnen- of buitenlands, gelijk zijn. Indien de bank dus geen kosten aanrekent voor de ontvangst van geld uit bijvoorbeeld België of Nederland, kan zij evenmin kosten aanrekenen voor de ontvangst van geld uit het Verenigd Koninkrijk.

Verhoogd belastingtarief: Het tarief van de inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen wordt in 2021 verhoogd van 19% naar 24%. Spanje kan wettelijk belasting heffen op inkomstenbronnen, zoals huurinkomsten of vermogenswinstbelasting.

Geen belastingvoordelen: Als inkomsten vóór Brexit zouden worden aangegeven, zouden Britse onderdanen kosten, uitgaven, commissies kunnen aftrekken, afschrijven of ze zouden bijvoorbeeld een korting van 60% hebben op de nettowinst vóór belastingen als de huurder het pand gebruikte voor permanente bewoning. Deze belastingvoordelen zijn niet meer van toepassing.

Wij hebben enkele internetbronnen gelezen die beweren dat dit effect van een verhoogd belastingtarief en het verlies van belastingvoordelen zou worden geneutraliseerd door de betaalde belasting te verrekenen in de Britse inkomstenbelastingaangifte, maar naar onze mening is dit niet helemaal waar. Volgens het belastingverdrag tussen beide landen mag het Verenigd Koninkrijk geen inkomstenbelasting heffen op inkomsten uit onroerend goed in Spanje.

Wonen: Als vóór Brexit elke Britse onderdaan vrij kon besluiten om permanent in Spanje te wonen en alle voordelen te hebben die Spanjaarden hebben, is dit nu opgehouden te bestaan. Elke onderdaan van het Verenigd Koninkrijk die besluit in Spanje te gaan wonen, zal de reguliere procedure moeten doorlopen om een vergunning te krijgen, samen met alle andere onderdanen van buiten de EU.

Auto: het voorgaande betekent dat als een Briste onderdaan permanent in Spanje wilt wonen en de auto meeneemt, hij/zij waarschijnlijk een invoerbelasting zal moeten betalen. EU-onderdanen zijn vrijgesteld van deze belasting.

Ziektekostenverzekering: Als een Brit op vakantie gaat of permanent in Spanje wilt gaan wonen, zult hij/zij vanaf 1 januari 2021 zelf een aparte ziektekostenverzekering moeten afsluiten. Vóór de Brexit kondeb Britten gewoon een aanvraag indienen voor erkenning van alle jaren waarin ze aan het Britse stelsel voor gezondheidszorg hadden betaald, om in de EU dezelfde voordelen voor de gezondheidszorg te krijgen. Dit systeem is nu niet meer van toepassing voor degenen die er niet voor kozen om al 5 jaar geleden permanent in Spanje te gaan wonen.

Vakantie: Elke onderdaan van het Verenigd Koninkrijk kan niet langer dan de toegestane 90 dagen in de EU blijven in een periode van 180 dagen. Dit betekent dat zodra een Brit de EU binnenkomt, de teller begint te lopen en dat hij/zij na 90 dagen geacht wordt terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk, waarna hij/zij 180 dagen lang niet meer op bezoek mag komen zonder een Visa.

Roeland van Passel