Waarom is het zo belangrijk om het huwelijksstelsel in de koopakte vast te leggen?

HUWELIJKSE VOORWAARDEN BIJ AANKOOP WONING
 

20 / jun

Bij het kopen van een woning is het van groot belang om op het moment van aankoop duidelijk aan te geven of u getrouwd bent en zo ja, onder welk huwelijksregime.

Het kan onder het gemeenschap vermogensregime vallen, dus alles wat u koopt wordt ook mede eigendom van uw echtgenoot, maar het kan ook zijn dat u ervoor heeft gekozen om de eigendommen gescheiden te houden door middel van het vermogensscheidings stelsel. Vanwege het wezenlijke verschil tussen beide huwelijksstelsels is het erg belangrijk om het geldende huwelijksregime te vermelden bij het ondertekenen van een koopakte. Ik zal uitleggen waarom.

Als de notaris vaststelt dat u getrouwd bent volgens het huwelijksregime van uw land zonder verder uit te leggen welk regime van toepassing is, gaan zowel de notaris als het kadaster ervan uit dat u getrouwd bent volgens het gemeenschap vermogensregime. Met andere woorden; alles wat u koopt, wordt ook voor de helft door uw echtgenoot verkregen. Op het moment van verkoop zal de notaris alle eigenaren verplichten om de verkoopakte te ondertekenen, hetzij persoonlijk, hetzij door middel van een volmacht. Dat wil zeggen, zowel uwzelf als uw echtgenoot moeten deze ondertekenen. Als één van de partijen niet wil tekenen, bijvoorbeeld omdat jullie gescheiden zijn en er geen contact meer tussen jullie is, zal de notaris de verkoop weigeren en zit u met een woning die u niet kunt verkopen.

Dit kan heel eenvoudig worden opgelost door het huwelijksregime in de koopakte van de woning op te laten nemen en eventueel de huwelijkse voorwaarden aan te leveren.

Gaat u scheiden en heeft u de woning voor de helft gekocht met uw ex-partner? Voordat u de scheidings- of echtscheidingsdocumenten in uw land ondertekent, dient u in Spanje advies in te winnen over de verdeling van het onroerend goed dat u gemeenschappelijk heeft om toekomstige problemen bij de notaris te voorkomen.

Wilt u een bestaand probleem in het kadaster dat te maken heeft met huwelijksstelsels bij de aankoop van een woning alvast oplossen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen zodat wij u kunnen adviseren.

Selena Escandell