Bij de aankoop van een woning is de huwelijkse staat van de kopers van groot belang.

Huwelijkse staat bij (ver)kopen woning

21 / jun

Als de partners zijn gehuwd in gemeenschap van goederen zal bij de aankoop van een woning, de woning automatisch vallen in de gemeenschap van goederen tussen de partners.

De mogelijkheid bestaat dat één van de partners bij de notaris tekent voor de aankoop van een woning in afwezigheid van de andere partner. Vanwege het feit dat de woning dan tot de gemeenschap van goederen behoort, wordt de andere partner automatisch mede-eigenaar. Dit kan wel eens handig zijn als slechts één van de partners naar Spanje kan komen of een NIE-nummer heeft. Bij verkoop moeten wél beide partners tekenen.

Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden kan het zijn dat beide partners de woning kopen (ieder een deel) óf dat één van de partners de woning koopt. Het aangekochte eigendom valt dan niet in een gemeenschap van goederen, maar is privatief bezit.

Indien één partner de woning koopt, dan hoeft alleen deze partner te tekenen voor de aan- en verkoop bij de notaris. Echter, betreft het de vaste gezinswoning, dan moeten wel beide partners tekenen voor de verkoop bij de notaris.

Wanneer beide partners de woning kopen, in de meeste gevallen zal dit gaan om een 50/50 verdeling, dan moeten beide partners de aankoopakte tekenen bij de notaris. Ze worden dan allebei eigenaar voor een bepaald aandeel in de woning, welk privatief eigendom is. Hierbij geldt overigens wel de regel dat een partner niet zomaar zijn/haar deel mag verkopen aan een derde zonder toestemming van de andere eigenaar/partner.

In geval van huwelijkse voorwaarden moet dit bij de aankoop worden aangetoond op het moment van tekenen van de notariële akte. Dit kan onder andere door middel van een afschrift van de huwelijkse voorwaarden, met apostille en een beëdigde vertaling in het Spaans.

Echter komt de vertaling met een tweetal risico´s. Bij een vertaling kan het zijn dat de vertaling niet de essentie van de (juridische) tekst correct weergeeft, maar ook kan de vertaling verkeerd geïnterpreteerd worden door de notaris en het Eigendomsregister.  De Spaanse notaris en het Spaanse Eigendomsregister hebben namelijk geen kennis van de Nederlandse wet. Om deze reden raden wij altijd aan een Spaanstalig certificaat te leveren waarin de Nederlandse notaris, op basis van de betreffende huwelijkse voorwaarden én de Nederlandse wet, verklaart dat de in Spanje aan te kopen woning niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen. Wij kunnen dit certificaat verzorgen.

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2018 de ´beperkte huwelijksgemeenschap´ de wettelijke standaard geworden is in Nederland. Hierbij blijft het vermogen dat de partners vóór het huwelijk hadden privé-eigendom en komt dit niet terecht in de gemeenschappelijke goederen. Het vermogen dat een partner ná het trouwen krijgt, is van beide partners samen. Hierom vragen Spaanse notarissen vaak naar de datum van het huwelijk.

Het is dus belangrijk dat bij de aankoop wordt gekeken naar de huwelijkse staat en dat deze wordt vermeld bij de ondertekening van de koopakte. Maar ook bij verkoop moet er gekeken worden of de woning in de gemeenschap van goederen van de verkoper valt of dat het privatief bezit is.

Ilonka Dekker & Liselotte Houben