Regels voor het toelaten van huisdieren uit Oekraïne binnen Europa

Huisdieren van vluchtelingen uit Oekraïne

09 / mrt

Van de miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne lukt het een groot deel gelukkig ook om hun huisdieren mee te nemen naar de veiligheid.

Iedereen die wel eens reist met een huisdier weet hoeveel regels er zijn om je lieveling mee te nemen naar een ander land. Voor landen van buiten de EU gelden strengere regels dan voor landen binnen de EU. Oekraïne heeft dus met strengere regels te maken, maar gezien de noodsituatie in het land doet Europa er alles aan om de toelating van deze huisdieren toch zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Wat zijn de Europese inreisregels voor de huisdieren uit Oekraïne?
Oekraïne is het enige land in Europa waar er nog veel rabiës voorkomt en dan vooral in het Oosten van het land. In de afgelopen 25 jaar zijn er onder de ruim 44 miljoen inwoners van Oekraïne 63 gevallen van rabiës bij mensen bekend (waaronder 24 gevallen veroorzaakt door honden en 22 door katten). Ter vergelijking op het vasteland van Spanje is er één officieel geval van rabiës bekend sinds 1978 (door een hond afkomstig uit Marokko).

Europa is dus voorzichtig met het toelaten van de dieren uit dit land, maar wil op een zo veilig mogelijke manier de aankomst van deze huisdieren vergemakkelijken gezien de noodsituatie waarin het land, de Oekraïners én hun dieren zich bevinden.

Op het reizen met huisdieren is Europese Wetgeving van toepassing (Europese Verordening 577/2013). Hierin wordt bepaald dat voor de dieren uit Oekraïne, als niet EU-lidstaat, normaal gesproken de volgende regels van toepassing zijn:

  • Het huisdier moet een microchip hebben;
  • Het huisdier is gevaccineerd tegen rabiës;
  • Er moet een rabiës antistoffentest zijn uitgevoerd minimaal 30 dagen na vaccinatie en drie maanden voor de reis;
  • Er is een invoercertificaat voor het huisdier afgegeven, of in geval van herinvoering een paspoort met bewijs van vaccinatie en de antistoffentest;
  • Honden, katten en fretten jonger dan zeven maanden mogen niet het land in.

In Spanje is het voornamelijk aan de Officiële Veterinaire Diensten van de Autonome Deelstaten om de benodigde maatregelen te treffen om de aankomst van Oekraïnse vluchtelingen met hun huisdieren zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de risico´s op verspreiding van rabiës te beperken. Daarom is een protocol ingevoerd met de volgende regels voor huisdieren uit Oekraïne:

  • Indien het huisdier geen (leesbare) microchip heeft, krijgt hij of zij dit bij aankomst in Spanje;
  • Rabiësvaccinatie:

1. Indien het huisdier is gevaccineerd in Oekraïne wordt er bloed afgenomen om te zien of er antistoffen voor rabiës worden gedetecteerd. Als de test negatief is, wordt het huisdier opnieuw gevaccineerd en moet hij of zij bij de eigenaar in “thuisquarantaine” tot 3 maanden na de test. Als de test positief is, wordt deze na 30 dagen herhaald terwijl het huisdier op een externe plek in quarantaine moet. Ook vindt er een hervaccinatie plaats 2 maanden na de vorige vaccinatie met een nieuwe antistoffentest 30 dagen na de tweede vaccinatie. Indien de tweede test ook positief is, vindt de quarantaine plaats in het centrum voor een maximale periode van 6 maanden vanaf de eerste bloedafname.

2. Indien het huisdier bij aankomst in de EU is gevaccineerd, wordt er een bloedtest gedaan als de vaccinatie langer dan 30 dagen geleden is gegeven. Als dit niet het geval is, moet het huisdier eerst naar een quarantainecentrum tot die 30 dagen voorbij zijn. Wanneer de test negatief is, mag het huisdier met de eigenaar in “thuisquarantaine” tot drie maanden vanaf de datum van de test. Als de test positief is, wordt het huisdier opnieuw gevaccineerd en wordt er gehandeld zoals in punt 1.

3. Indien het huisdier niet is gevaccineerd, wordt hij of zij eerst gevaccineerd en zal 30 dagen in een quarantainecentrum verblijven. Na 30 dagen wordt er bloed afgenomen. Indien de test negatief is, blijft het huisdier drie maanden in een quarantainecentrum, maar is de test positief, dan wordt er na twee maanden opnieuw gevaccineerd en wordt er gehandeld zoals in punt 1 en 2.

De antistoffentest wordt gratis uitgevoerd. Indien de opvang in een quarantainecentrum niet kan worden betaald door de eigenaar, kan er contact worden opgenomen met het Directoraat-Generaal van Dierenrechten: dgderechosanimales@mdsocialesa2030.gob.es.