Herziening van de belasting voor niet-ingezetenen (IRNR) met verzoek tot betaling van de nieuw berekende belasting

Het belang van IBI-aanslag voor inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (IRNR)

21 / sep

De belasting voor niet-ingezetenen (voor niet-gehuurde eigendommen) wordt berekend op basis van de kadastrale waarde van het eigendom. Deze waarde kan worden gevonden op de afschriften van de IBI “impuesto de bienes inmuebles” (onroerendezaakbelasting)

of via de webpagina van het kadaster, met behulp van een digitale handtekening of NIE in combinatie met ondersteuningsnummer.

Soms zal de belastingdienst de aangiften van niet-ingezetenen van voorgaande jaren voor woningen in Spanje herzien en een andere vereffening “voorstellen” dan de aangegeven vereffening, wat resulteert in het betalen van een verschil. Dit komt in de meeste gevallen door een fout in de berekening van de belasting vanwege de complexiteit van het bepalen van de kadastrale waarden waarnaar we moeten verwijzen bij het berekenen van de te betalen belasting.

Deze kadastrale waarde wordt dus soms herzien, wat betekent dat het percentage dat moet worden gebruikt voor de berekening van de te betalen bijdrage kan variëren van 1,1% tot 2%. Dit is bijna het dubbele!

Om erachter te komen of het al dan niet herzien is, kun je kijken op de IBI- aanslag. Echter sommige gemeenten vermelden deze informatie niet op hun IBI-aanslagen waardoor we online controles moeten uitvoeren die soms ook niet goed zijn bijgewerkt. Als dat jaar de IBI van een ander jaar als referentie is genomen en er geen herziening op stond vermeld, passen we in geval van twijfel het minimum toe ten gunste van de belastingbetaler, maar later kan de belastingdienst controles uitvoeren en het niet-betaalde verschil vorderen vanwege de opgegeven lagere waarde.

Hierdoor is het belangrijk om elk jaar de IBI-aanslagen te bewaren om uw aangifte van de niet-ingezetenenbelasting te kunnen doen.

Lucia Guillen Molina