Een eenvoudige gids voor het begrijpen van civiele procedures

19 / okt

In de juridische wereld is het belangrijk dat burgers de juridische procedures begrijpen waarmee ze te maken kunnen krijgen. Een van de meest voorkomende procedures is de mondelinge burgerlijke rechtsvordering, die wordt geregeld in de Spaanse wet op de burgerlijke rechtsvordering (Ley de Enjuiciamiento Civil). In dit artikel zal ik proberen een begrijpelijke uitleg te geven van deze procedure, zodat je beter geïnformeerd bent over je wettelijke rechten en plichten.

Wat is de civiele mondelinge procedure?

De mondelinge civiele procedure is een juridische procedure die wordt gebruikt om geschillen over kleine vorderingen sneller en minder formeel op te lossen dan andere gerechtelijke procedures. Het is van toepassing op zaken waarin het gevorderde bedrag niet hoger is dan 6.000 euro.

Binnen dat bedrag moet er rekening mee worden gehouden dat je onder de 2.000 euro niet met een advocaat en procureur naar de rechtbank hoeft te gaan, en als het bedrag hoger is dan 6.000 euro dan vereist de wet dat je met een advocaat en procureur naar de rechtbank gaat. Het doel van deze procedure is om de oplossing van geschillen op een effectieve manier te versnellen.

De fasen van de procedure zijn: de rechtsvordering, het antwoord op de rechtsvordering, de mondelinge behandeling door de rechter en het vonnis.

De fasen van de mondelinge procedure

  1. Rechtsvordering. De procedure begint met het indienen van een rechtsvordering door de eiser (die de rechtsvordering initieert). De vordering moet de identiteit van de partijen, een duidelijke beschrijving van de feiten en het gevorderde bedrag bevatten;
  2. Dagvaarding van de gedaagde. Zodra de vordering is ingediend, wordt de gedaagde opgeroepen om binnen 10 dagen schriftelijk te antwoorden;
  3. Mondelinge hoorzitting. Als de gedaagde de vordering beantwoordt en er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt er een mondelinge hoorzitting gehouden voor de rechter. Hier presenteren beide partijen hun argumenten en bewijzen. De rechter zoekt naar een eerlijke en snelle oplossing;
  4. Vonnis. Na de mondelinge hoorzitting vaardigt de rechter een vonnis uit waarin de definitieve beslissing in de zaak wordt vastgelegd. Deze uitspraak is bindend en moet door beide partijen worden nageleefd. Tegen vonnissen in zaken met een waarde van niet meer dan 3000 euro is geen hoger beroep mogelijk.

Voordelen van de civiele mondelinge procedure

  • Sneller in vergelijking met andere juridische procedures;
  • Minder formaliteiten, wat de toegang tot de rechter vergemakkelijkt;
  • Lagere juridische kosten;
  • Mogelijkheid tot effectieve oplossing van kleine vorderingen.

Conclusie

De mondelinge civiele procedure is een belangrijk instrument in het rechtssysteem dat individuen in staat stelt om geschillen over kleine vorderingen effectief en zonder buitensporige kosten op te lossen. Het is essentieel om de basisstappen en voordelen ervan te begrijpen. Vergeet niet dat het maximumbedrag voor een mondelinge civiele procedure varieert, namelijk tot 2.000 euro in zaken zonder advocaat en procureur en tot 6.000 euro in zaken met advocaat en procureur.

Als je besluit om met een advocaat en procureur naar de rechtbank te gaan voor bedragen van minder dan 2.000 euro, is het belangrijk om te onthouden dat, aangezien de wet je niet verplicht om met deze professionals naar de rechtbank te gaan, je de gemaakte kosten niet kunt claimen als je een positieve uitspraak krijgt.

Als je te maken hebt met een juridische situatie die past bij deze procedure, is ons advies dat je op zijn minst naar een deskundige procesadvocaat gaat om er zeker van te zijn dat je rechten tijdens het hele proces worden beschermd en dat de claim goed is geformuleerd in overeenstemming met de wet.

Mª Dolores García Santos