Wat is het en waarvoor dient het?

De vervangende belastingplichtige in de Plusvalía

15 / mrt

Wanneer je een eigendom koopt van een niet-ingezetene van Spanje, wordt de plusvalía (de belasting op de meerwaarde, die wordt gerealiseerd door eigenaren bij verkoop van onroerend goed) betaald op naam van de koper.

De plusvalía wordt echter betaald door de verkoper, dus waarom komt de heffing op naam van de koper en wat zijn de gevolgen van deze titel in de heffing?

Wat is de vervangende belastingplichtige?

Wanneer een onroerend goed wordt verkocht, is de verkoper aansprakelijk voor de betaling van de plusvalía. Om ervoor te zorgen dat de plusvalía wordt geïnd, zal de gemeente een vervangende belastingplichtige aanwijzen die aansprakelijk is voor de betaling. Dit is vergelijkbaar met de standaard 3% voorheffing die de koper moet inhouden op een verkoop van een niet-ingezeten verkoper. Met andere woorden, de koper vervangt de verkoper als het gaat om het betalen van de belasting.

Als de koper in de plaats treedt van de verkoper, betekent dit dat de koper degene is die de plusvalía moet betalen? Nee, dat is niet het geval. De verkoper is nog steeds verplicht om de plusvalía te betalen zoals bepaald in de koopakte. Eén ding is de verantwoordelijkheid voor de betaling en een ander ding is de persoon die daadwerkelijk betaalt.

In werkelijkheid betaalt de koper namens de verkoper. Om ervoor te zorgen dat de gemeente bij de koper kan innen, wordt de heffing op naam van de koper gesteld.

Wat zijn de gevolgen als je plaatsvervangend belastingplichtig bent?

Wanneer je plaatsvervangend belastingplichtige bent, ben je aansprakelijk voor de betaling, zoals hierboven uitgelegd. Dit betekent dat als de plusvalía niet wordt betaald, dit van jou gevorderd kan worden en dat het huis dat je hebt gekocht zelfs in beslag kan worden genomen als het niet wordt betaald.

Daarom is het tegenwoordig bij een aankoop heel belangrijk om de berekende plusvalía in te houden bij de betaling. Dit zorgt ervoor dat jij de kosten van de plusvalía niet hoeft te dragen en dat deze door de verkoper wordt betaald.

Als de plusvalía om wat voor reden dan ook niet is ingehouden en de heffing op jouw naam is gesteld, kun je op basis van de koopakte de betaling opeisen bij de verkoper. Dit betekent niet dat je tegen de gemeente kunt zeggen dat ze op de betaling moeten wachten omdat jij het geld van de verkoper moet opeisen. De gemeente zal willen dat je vooruitbetaalt en het dan terugvordert van de verkoper als je dat wilt.

Als je niet betaalt, zal de gemeente de procedure van “apremio” volgen en kan het zelfs beslag leggen op de woning of de Spaanse bankrekening.

Wat zijn de gevolgen voor de plusvalía claim?

Als er een vervangende belastingplichtige is, kan dit problemen opleveren voor de verkoper bij het claimen van de plusvalia. Het gemeentehuis zal bepalen dat de verkoper geen belastingplichtige in de zin van de wet is en zal daarom de vordering afwijzen. Dit is naar onze mening een vergissing.

Zoals we al eerder hebben gezegd, is één ding de verplichting om te betalen en een ander ding is wie de persoon is die daadwerkelijk moet betalen. De wet maakt onderscheid tussen de vervangende belastingplichtige en de belastingplichtige. De belastingplichtige is de persoon die daadwerkelijk moet betalen, en dat is de verkoper. Daarom kan de verkoper de plusvalía opeisen, ook al staat de heffing op naam van de koper.

Dit is vooral belangrijk bij het terugvorderen van de betaling, omdat de gemeente het geld niet aan de verkoper wil terugbetalen, maar alleen aan de belastingplichtige koper.

Selena Escandell Beutick