Vind hier -in de engelse taal- de laatste stand van zaken over een selectie van noodwetgeving die belangrijk zou kunnen zijn voor onze clienten met betrekking tot het Corona Virus. Het omvat niet alleen de originele tekst maar ook een uitleg in eenvoudige taal van de verplichtingen, verboden en subsidies zoals gepubliceerd in het staatsblad.

Corona files – Laatste stand van zaken over noodwetgeving op 22 Maart 2020

20 / mrt

– LAATSTE UPDATE 22 MAART 2020: DE REGERING STELT VOOR DE NOODTOESTAND MET 15 DAGEN TE VERLENGEN –

De Spaanse regering heeft in allerijl nieuwe wetgeving gepubliceerd die vele verschillende sectoren raakt en ook het persoonlijk leven van veel mensen.

Denk eraan dat deze regels, net als veel andere wetgeving in de afgelopen jaren, zijn opgesteld op een onduidelijke manier die voor verschillende uitleg vatbaar is. Hierdoor ontstaat juridische onzekerheid. Wij als kantoor zijn dat gewend in Spanje. Wetgeving geeft zelden antwoord op praktische problemen.

Met dat in gedachte, heb ik geprobeerd om de noodwetgeving samen te vatten. Ik heb geprobeerd om het in eenvoudige taal te presenteren en enkel die aspecten waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn voor onze zakelijke en particuliere cliënten.

De samenvatting zal zeker geen antwoord geven op alle mogelijke vragen, maar op deze manier heb je in ieder geval een algemeen beeld van je rechten en plichten binnen dit nieuwe raamwerk van noodwetgeving in verband met het Corona Virus.

Hieronder kun je klikken op de verschillende regelingen om een PDF te downloaden die een wat uitgebreidere uitleg omhelst (in het Engels zoals gezegd).

Corona Files – tax incentives touristic industry 13 march 2020

Samenvatting: Deze regels geven de toeristische industrie en daaraan gerelateerde ondernemingen de mogelijkheid om betaling van belasting 6 maanden uit te stellen. Er is ook opgenomen een subsidie van 50% van de sociale verzekeringspremies voor ondernemers die hun seizoenarbeiders in dienst houden, maar ik zie dat niet als een nuttige subsidie. Waarom zou iemand zonder werk een werknemer aanhouden?

Corona files – lockdown regulation 14 March 2020 

Samenvatting: De noodtoestand beperkt gedurende 15 dagen de bewegingsvrijheid van personen en sluit de meeste commerciële activiteiten die niet zijn gerelateerd aan etenswaren, levensbehoeftes of gezondheidszorg. Gedurende de noodtoestand mag je je enkel op de openbare weg begeven voor de volgende activiteiten, mits individueel uitgevoerd, tenzij het gaat om de begeleiding van gehandicapten of andere gerechtvaardigde situaties:

a) Kopen van etenswaren, farmaceutische producten of producten van levensbehoefte.
b Bezoeken van gezondheidscentra of gezondheidsdiensten;
c) Werk gerelateerd;
d) Terugreis naar huis;
e) Bezoek aan ouderen, minderjarigen, gehandicapten of hulpbehoevenden;
f) Bezoek aan bank of verzekering;
g) Overmacht of noodzaak;
h) Activiteiten met een vergelijkbaar karakter;
Je mag met de auto op de openbare weg om voorgaande activiteiten uit te voeren of om te tanken;
Je moet te allen tijde de aanwijzingen en aanbevelingen van de bevoegde instantie met betrekking tot gezondheidszorg opvolgen.

Corona Files – benefits package 17 March 2020

Samenvatting: De Spaanse overheid kondigde aan de ondernemers te ondersteunen die gedongen hun deuren moesten sluiten. Zoals ik er tegenaan kijk, deze steun wordt beschreven in 46 pagina’s of nutteloze regelgeving. Het sluit merendeel aan bij al bestaande wetgeving gericht op financieel hulpbehoevenden, en niet zozeer bij de nieuwe gevallen die zijn ontstaan als gevolg van de noodtoestand. Het is bovendien grotendeels gericht op de rechten van de werknemers die voor familie moet zorgen tijdens de noodtoestand. Er is een hoofdstuk dat mogelijkheden schept om hypotheekbetalingen uit te stellen, maar de voorwaarden om daarop aanspraak te maken zijn kunnen in veel gevallen niet worden voldaan door ondernemers die gedwongen zijn te sluiten gedurende de noodtoestand. Er is bovendien een hoge drempel opgeworpen om te bewijzen dat iemand zijn inkomen verliest als gevolg van de noodtoestand.

De enige twee voordelen die ik lees uit deze regeling voor sommige van onze cliënten is dat diegenen die hun inkomen hebben verloren als gevolg van de noodtoestand een werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen die in de meeste gevallen eenmalig ongeveer 750 € bedraagt. Daarvoor moet je wel aantonen dat je omzet is gedaald in vergelijking met voorgaande maanden. Zoals iedereen weet is de toeristische industrie redelijk stil in de winterperiode. Men stond net in de starblokken voor een nieuwe seizoen. Een verlies van omzet is dus moeilijk aan te tonen in veel gevallen. Het andere voordeel is dat je de contracten van je werknemers tijdelijk kunt opschorten of een urenreductie kunt aanvragen, mits je voldoen aan de voorwaarden.

Corona Files – closure of tourist industry 19 March 2020

Samenvatting: Deze regulering beveelt het sluiten van alle toeristische accommodatie met onmiddellijke ingang. Als er nog cliënten aanwezig zijn dan moet na vertrek van deze cliënten de deuren worden gesloten, of in ieder geval binnen 7 dagen na 19 maart 2020.

 

Roeland van Passel