Wettelijke en feitelijke beperkingen

BTW AFTREK OP DE ZAKELIJKE AUTO

01 / aug

Het recht op BTW aftrek is alleen van toepassing voor zover de verworven goederen en diensten worden gebruikt bij de uitoefening van beroep of bedrijf van de ondernemer of zelfstandige. Als het verworven goed of dienst dus geen zakelijk karakter heeft, kan de belastingdienst aftrek weigeren. Daar is de inspectie dol op en leidt in de praktijk tot eindeloze discussies over welk goed of dienst zakelijk is, of niet. De auto is daar een bekend voorbeeld van. We gaan in dit artikel wat dieper in op de vereisten.

De Spaanse BTW wetgeving bepaalt dat de aftrek bij de aankoop of het gebruik van voertuigen per definitie is beperkt. Wanneer het gaat om personenauto’s en hun aanhangwagens, bromfietsen en motorfietsen, worden deze geacht voor 50% te worden gebruikt voor de beroepsactiviteit. Als het voertuig meer dan 50% zakelijk wordt gebruikt, zal de ondernemer dit moeten bewijzen.

Deze beperking is veelvuldig onderwerp van discussie geweest wanneer het gaat om het bewijs dat het voertuig voor meer dan 50% zakelijk wordt gebruikt. De bewijslast valt op de belastingplichtige. Het probleem is dat, hoewel het recht aan onze kant staat en bewijs van het tegendeel mogelijk is, de realiteit is dat de Spaanse belastingdienst geen bewijs van het tegendeel toelaat. Welk argument dan ook om te bewijzen dat auto 100% zakelijk is wordt door de Belastingdienst afgewezen zonder motivering.

Verschillende Spaanse hooggerechtshoven hebben al op grond van het Europese recht bepaald dat de Spaanse regelgeving in strijd is met Europees recht, en dat BTW volledig aftrekbaar is voor ondernemers die een voertuig nodig hebben om te werken, ook als geen sprake is van exclusief gebruik. Dat wil zeggen dat de ondernemer enkel aannemelijk hoeft te maken dat het voertuig in meer of mindere mate wordt gebruikt voor de beroepsactiviteit.

Echter, aangekomen bij de Spaanse Hoge Raad, heeft deze een tegengestelde positie ingenomen, omdat:
1. De regel niet bepaald dat de 50% regel een absolute limiet is, dus toelaat dat 100% wordt afgetrokken.
2. De aftrek in overeenstemming moet zijn met de mate waarin het voertuig daadwerkelijk wordt gebruikt.
3. De bewijslast van een dergelijk gebruik van meer dan 50 % bij de belastingbetaler ligt.

Het is niet mogelijk om hier alle vormen van bewijs te noemen die mogelijk zijn om aan te tonen dat een auto 100% zakelijk wordt gebruikt, dus hier enkele tips zonder animo om volledig te zijn:
• Als je geen tweede auto hebt, houd bijvoorbeeld een kilometerregister bij waarin je aantekening maakt van de dag, het aantal kilometers en de zakelijke of privé reden voor het gebruik van de auto, met eventuele vermelding van de cliënt of verkoop;
• Als je een tweede auto hebt die privé wordt gebruikt, houd een duidelijke administratie bij waaruit blijkt dat de kosten van die auto privé worden gedragen, die volstrekt gescheiden is van de zakelijke auto;
• Zorg dat op de facturen of tickets van kosten met betrekking tot de auto (brandstof, reparatie, onderhoud, schoonmaak) het kenteken van de zakelijke auto staat;

Maria Dolores Garcia Santos