Verouderde maatregel is in bepaalde gebieden van Spanje is nog steeds van kracht.

Beperking van het eigendomsrecht van niet-EU burgers

22 / jul

Sinds de 20e eeuw bestaat er bij Koninklijk Besluit 698/1978, in combinatie met de Wet 8/1975, de verordening die bepaalt welke gebieden en voorzieningen van belang zijn voor de Nationale Defensie en daarmee de gebieden voorziet van “beperkte toegang tot eigendom door buitenlanders”, waarmee dus de toegang tot eigendom beperkt is.

Deze maatregel treft niet alleen niet-EU burgers, maar ook investeringen van buiten de EU in Spanje.

Dit is een eis van het Ministerie van Nationale Defensie die de toegang tot onroerend goed en andere zakelijke rechten verbiedt, beperkt en/of voorwaardelijk maakt voor buitenlanders die niet tot de Europese Unie of tot het Schengen-akkoord behoren.

Dus als u een niet-EU burger bent, inclusief Britse burgers, en u denkt aan: (i) het verwerven van een eigendom in welke hoedanigheid dan ook; (ii) het vestigen, overdragen en wijzigen van hypotheken, pacht, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten of; (iii) het bouwen van werken of gebouwen van welke aard dan ook, evenals het verwerven van rechten op verleende en niet uitgevoerde vergunningen, is het dus zaak om goed te letten op het gebied waar het onroerend goed is gelegen. Sommige gebieden vereisen namelijk voorafgaand militaire toestemming!

Ditzelfde geldt voor Spaanse bedrijven met een niet-EU aandeelhouder die meer dan 50% van de aandelen in handen heeft of wanneer haar investeringen moeten worden beschouwd als investeringen komende van buiten de EU.

Let dus goed op het gebied waar het onroerend goed zich bevindt: voor sommige gebieden is voorafgaande militaire goedkeuring nodig!

De belangrijkste gebieden waarvoor deze vergunning vereist is bevinden zich in Cartagena, Straat van Gibraltar, Baai van Cadiz, het grensgebied met Portugal, Galicië en het grensgebied met Frankrijk.

Voor het verkrijgen van eigendom dient u ook informatie te verstrekken over uw nationaliteit, persoonlijke omstandigheden, duur en plaats van uw verblijf in Spanje, alsmede documentatie ter rechtvaardiging van het verzoek, hetgeen bij wet is geregeld.

Er is gestreefd naar afschaffing van deze regeling, maar dat is nog niet gelukt. In 2021 heeft het Ministerie van Defensie echter wel aangekondigd dat deze beperking alleen zal gelden voor woningen op terreinen die niet voor verstedelijking in aanmerking komen (suelo no urbanizable).

Kortom wees gewaarschuwd. De sancties voor het niet voldoen aan deze eis variëren van financiële sancties tot sloop en/of onteigening van de woning.

Camila Lizarazo Gonzalez