Belastingen in Spanje (IRPF EN VERMOGEN)

23 / apr

Belastingen in Spanje zijn enigszins gecompliceerd. Als je recent in Spanje bent neergestreken zul je dit al weten. Er is veel informatie over of je wel of niet verplicht bent om belastingaangifte in Spanje te doen, maar welke belastingen ben ik verplicht om in te dienen? Wat zijn de voorwaarden voor het moeten betalen van belasting?

Het eerste wat je waarschijnlijk al weet, is dat een persoon als een Spaanse belastingplichtige wordt beschouwd als hij of zij meer dan 183 dagen per jaar in het land heeft gewoond. Als dit het geval is, wordt hij of zij in Spanje op de een of andere manier belast over al zijn of haar wereldwijde inkomsten.

De twee belastingen waar veel mensen die naar Spanje emigreren mee te maken krijgen zijn de inkomstenbelasting (IRPF), formulier 100, en de vermogensbelasting (Impuesto sobre el Patrimonio), formulier 714.

INKOMSTENBELASTING: IRPF

Het is de meest voorkomende belasting en de belasting die de meeste burgers moeten indienen. Er is niet slechts één norm, aangezien er verschillende soorten inkomsten zijn en afhankelijk van welke inkomsten je hebt, zullen er enkele verschillende minimum normen zijn, evenals andere variabelen.

Minimumnormen voor de verplichting om belastingaangifte te doen

 • Alleen inkomen uit werk:

Of je nu een salaris of pensioen hebt, je minimum norm is €22.000 per jaar, zolang je maar één werkgever hebt.

 • Minimum norm van € 14.000 in de volgende gevallen:
 1. Als je twee of meer werkgevers hebt, d.w.z. als je voor meer dan één bedrijf werkt of hebt gewerkt;
 2. Als je pensioen van buiten Spanje komt en er geen inhoudingen zijn;
 3. Als je een partnerpensioen ontvangt.
 • Alleen inkomen uit rendement op kapitaal (dividend, rente o.a.):

Minimum norm van € 1.600, zolang er een inhouding of storting op rekening plaatsvindt.

 • Alleen inkomen door toerekening van inkomsten uit eigendommen die je bezit en die niet je gewone verblijfplaats zijn, al dan niet verhuurd.

Minimum norm van € 1.000.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat deze minimum normen van toepassing zijn als er geen ander type inkomens zijn.

Houd ook rekening met het volgende bij het bepalen van de aangifteplicht:

 • Belastingbetalers die een ander soort inkomen ontvangen of de aangegeven limieten overschrijden, zijn verplicht aangifte te doen;
 • Er wordt geen rekening gehouden met vrijgestelde inkomsten (bijvoorbeeld overheidspensioenen uit het land van herkomst).

VERMOGENSBELASTING

Deze belasting, die dezelfde termijnen heeft als de inkomstenbelasting, wordt, zoals de naam al aangeeft, geheven op het netto vermogen van personen en heeft betrekking op het vermogen dat men bezit op 31 december. Als een belastingbetaler overlijdt een dag vóór 31 december, is hij/zij niet verplicht om deze belasting aan te geven; dit is niet het geval bij inkomstenbelasting.

Twee begrippen spelen hier een rol:

 1. Persoonlijke verplichting (obligación personal). Individuen die resident zijn in Spanje. In dit geval worden alle bezittingen en rechten aangegeven, ongeacht waar ze zich bevinden.
 2. Beperkte verplichting (obligación real). Personen die niet in Spanje wonen, maar wel bezittingen in Spanje hebben. In dit geval worden alleen bezittingen aangegeven die zich in Spanje bevinden.

Aangifteplicht

Er is een verplichting om belastingaangifte te doen, hetzij door persoonlijke of beperkte verplichting als je je in een van deze situaties bevindt:

 • Als de verschuldigde belasting, met toepassing van de belastingregels, moet worden afgedragen;
 • Als de verschuldigde belasting niet verschuldigd is, maar de waarde van de bezittingen of rechten, berekend volgens de belastingregels, meer dan € 2.000.000 bedraagt.

Er is een algemene vrijstellingsgrens van € 700.000. Naast deze grens moet er rekening mee worden gehouden dat het hoofdverblijf is vrijgesteld tot een maximumbedrag van € 300.000.

Isabel Riquelme