Van 11 april 2023 tot 30 juni 2023

Aangifte Inkomstenbelasting 2022 Residenten

01 / mei

Er zijn honderden aangifteformulieren. Het is onmogelijk om deze allemaal in kaart te brengen en uit te leggen. Een deel van de tarieven en aftrekmogelijkheden wordt bepaald door de nationale belastingdienst en een ander deel door de regio waar iemand woont. Alleen al de ‘praktische’ handleiding van Hacienda voor de aangifte inkomstenbelasting en vermogen voor het fiscale jaar 2022 telt 1.666 pagina’s.

Een belastingplichtige komt in Spanje doorgaans met de volgende aangiftes in het kader van de inkomstenbelasting in aanraking:

 • Formulier 720 als je meer dan €50.000 aan bezittingen in het buitenland hebt;
 • Formulier 100 als je inkomsten uit arbeid/pensioen of inkomsten uit vermogen ontvangt;
 • Formulier 714 als je vermogen boven een bepaalde grens komt die verschilt per regio maar doorgaans €700.000 is (in Valencia €600.000 en in Cataluña €500.000 ). Er zijn ook gebieden waar ze de vermogensbelasting hebben vrijgesteld voor 2022 (Andalucia).

Moment van aangifte

Formulier 100 inkomstenbelasting: 11 april tot 30 juni 2023
Formulier 714 vermogensbelasting: 11 april tot 30 juni 2023

Schaduwaangifte

Er zijn mensen die overwegen te emigreren maar eerst de fiscale gevolgen willen onderzoeken. Voor die gevallen kan Lex Foris een schaduwaangifte maken op grond van de aangifte in het thuisland. De tarieven zijn hetzelfde als voor het maken van een echte aangifte.

Voor de schaduwaangifte is in veel gevallen enkel de aangifte van het thuisland nodig, maar als de hieronder vermelde documentatie en informatie kan worden geleverd is de schaduwaangifte nauwkeuriger.

Aan de slag

Als je wilt dat we de aangifte(s) inkomstenbelasting (Formulier 100 en 714) voor je verwerken en het is de eerste keer dat je deze aangifte via Lex Foris doet dan hebben we de Spaanse DigiD nodig (firma digital) of, als alternatief, de groene kaart of residentiepas. Ook hebben we de aangifte inkomstenbelasting van het vorige jaar nodig en een bankrekening waarvan je op 31 december van het voorgaande jaar rekeninghouder was.

Als je de aangifte al eens via Lex Foris hebt gedaan dan hebben we de volgende informatie nodig van elke belastingplichtige, dus ook van de partner/ echtgeno(o)t(e) waar de aangifte mee gedaan wordt en inwonende kinderen jonger dan 25 jaar die geen eigen aangifte doen:

 • VOLLEDIGE PERSOONSGEGEVENS:
  1. Volledige naam
  2. Nationaliteit
  3. Beroep
  4. Burgerlijke staat (gehuwd/alleenstaand/gescheiden/weduwnaar)
  5. Huwelijksstelsel (gemeenschappelijk vermogen/gescheiden vermogen)
  6. Nummer identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart)
  7. Nationaal ID-nummer (BSN/Social Security-nummer)
  8. NIE
  9. Geboortedatum
  10. Geboorteplaats
  11. Adres
  12. Email
  13. Telefoonnummer
  14. Eventuele gegevens over handicap of arbeidsongeschiktheid
 • INKOMSTENGEGEVENS:
  1. Jaaropgaves inkomsten uit arbeid
  2. Jaaropgaves inkomsten uit pensioen of AOW
  3. Inkomsten uit huur met opgave van identificatie huurder en het aantal dagen dat werd verhuurd
  4. Inkomsten uit de verkoop van onroerend goed of aandelen
  5. Inkomsten uit dividend
  6. Inkomsten uit rente
  7. Uitkering uit lijfrente
  8. Uitkering uit levensverzekering
  9. Andere inkomsten
 • BEZITTINGEN EN VERMOGEN (met identificatie van eigena(a)r(en) of rechthebbende(n) en de waarde op 31 december van het fiscale jaar waar aangifte over gedaan wordt):
  1. Nummers, rekeninghouders en saldo van bankrekening(en)
  2. Waarde van aandelenportefeuilles
  3. Saldo van leningen
  4. Levensverzekering(en)
  5. Obligaties
  6. Onroerend goed (identificatie via de ‘referencia catastral’, datum van koop)
 • AFTREKPOSTEN:
  1. Overzicht betaalde rente en aflossing hypotheeklening als de hoofdwoning vóór 2013 werd gekocht
  2. Premie opstalverzekering hoofwoning
  3. Premies levensverzekering verband houdende met de hoofdwoning
  4. Premies lijfrenteverzekering
  5. Overzicht van gepleegde inhoudingen wegens voorheffingen
  6. Overzicht van betaalde sociale verzekeringspremies
  7. Overzicht bijdrages of premies pensioen
  8. Certificaten van schenkingen
  9. Andere kosten of aftrekposten die verband houden met de inkomsten

Verwerking en aangifte

Alle gevraagde informatie kan gestuurd worden naar fiscal@lexforis.com.

We moeten de hiervoor genoemde gegevens uiterlijk 26 mei 2023 hebben ontvangen. Als we de gegevens later ontvangen dan kunnen we géén tijdige en juiste aangifte garanderen!

Na ontvangst van de gegevens worden deze verwerkt en wordt de concept aangifte ter controle aan je toegestuurd . De verwerkingstijd kan tot 4 weken duren.