Informatieve aangifte ten aanzien van goederen en rechten in het buitenland

Aangifte Formulier 720 Residenten

21 / feb

Het is weer tijd om het model 720 in te dienen. Deze aangifte is vastgelegd in de wet sinds 2012 . De aangifte bestaat uit het informeren over bepaalde goederen en rechten die samen meer waard zijn dan 50.000 € en die zich in het buitenland bevinden (buiten Spanje). De aan te geven goederen en rechten zijn bijvoorbeeld bankrekeningen, aandelen in vennootschappen, effectenportefeuilles, levensverzekeringen, lijfrentes of onroerend goed.

De verplichting van deze aangifte geldt voor iedereen die binnenlands belastingplichtige was in het jaar waarover aangifte gedaan moet worden . De aangifte moet gedaan worden tussen 1 januari en 31 maart van het jaar volgend op het betreffende belastingjaar. Dit jaar moet dus aangifte gedaan worden door iedereen die in 2020 Spaans belastingplichtige, oftewel ‘fiscaal resident’ was, mits wordt voldaan aan de voorwaarden van de regeling.

Er moet een groot aantal details worden opgegeven, waaronder de juiste omschrijving, datum verkrijging, en andere gegevens, als ook de waarde op 31 december en de gemiddelde waarde in de laatste drie maanden van het jaar.

Deze aangifte niet elk jaar opnieuw gedaan hoeft te worden. Deze aangifte hoeft slechts 1 keer gedaan te worden en behoeft alleen herhaald te worden als het buitenlandse vermogen meer dan 20.000 € varieert ten opzichte van de vorige aangifte binnen dezelfde groep goederen.

Dit wil zeggen dat als, sinds de laatste aangifte, de aandelenportefeuille niet meer dan 20.000 € is gestegen, of de spaarrekening niet meer dan 20.000 € is toegenomen, er geen verplichting bestaat tot aangifte.

Volgens de regeling is de minimale boete op het niet voldoen aan de verplichtingen 10.000 € en kan oplopen tot 30.000 €. Als de aangifte vrijwillig maar te laat wordt gedaan is de boete minimaal 1.500 €. Dit boetesysteem ligt onder vuur van de Europese Commissie, die meent dat deze boetes buitensporig zijn en veel Spaanse administratieve en andere rechters volgen die mening, maar voorlopig trekt de Spaanse belastingdienst zich daar niets van aan.

Roeland van Passel